Instytut Dziennikarstwa

 

Ogłoszenia

 • Zarządzenie Rektora UW w sprawie utworzenia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

  Na podstawie § 12 ust. 1, w związku z § 11 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 454 Senatu...

 • UWAGA ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ I ROK STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
  Zmiana godziny proseminarium magisterskiego prof. A.Jaskierni -poniedziałek godz. 15.00-16.30 sala 15
 • Wolontariat podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016!

  W związku z odbywającym się szczytem NATO w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poszukuje studentów - wolontariuszy z naszego Wydziału. Przypominamy - zgłoszenia tylko do...

 • Dyżur w sesji dra Łukasz Szurmińskiego
  Najbliższy dyżur dydaktyczny dra Łukasz Szurmińskiego odbędzie się w piątek 12. lutego w godz. 12.30-13.30 w sali 0.23 na ulicy Bednarskiej 2/4
 • Terminy egzaminow poprawkowych u M. Łoszewskiej-Ołowskiej

  Terminy egzaminów poprawkowych z podstaw prawa (I rok stacjonarne dziennikarstwo)  i prawa prasowego (II rok wieczorowe dziennikarstwo) zostaną podane po feriach i będą ustalone...

Więcej ogłoszeń »


Dla studentów

Badania

Konferencje
Studia Medioznawcze
Jesteśmy na Facebooku
Nagrody i wyróżnienia
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
serwisyID

Uniwersytet Warszawski
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-310 Warszawa, Bednarska 2/4
Sekretariat: tel. 55-20-237, 826-93-66