[In English]

Instytut Dziennikarstwa

Badania naukowe - aktualności » Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych

Ogłoszenie z dnia 2011-10-11 10:22:03

Nakładem wydawnictwa Aspra-JR ukazała się książka "Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych", będąca zapisem sympozjum naukowego, poświęconego roli komunikacji masowej i mediów w budowaniu relacji polsko-rosyjskich. Sympozjum odbyło się w dniu 24 kwietnia 2008.

W dyskusji wzięli udział między innymi:

  • Prof. dr hab. Janusz Adamowski, dyrektor ID
  • Władimir Michajłowicz Grinin, ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce
  • Sergiej Skaczko, dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury
  • Andriej Worobiow - dyrektor Departamentu Informacji i Prasy MSZ Federacji Rosyjskiej
  • Artiom Malgin z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
  • Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas z Uniwerstytetu Jagiellońskiego

oraz dziennikarze:

  • Irina Sizowa- "Twerskie Wiedomosti"
  • Paweł Reszka "Rzeczpospolita"
  • Walerij Mastierow - "Wriemia Nowostiej"
  • Grzegorz Ślubowski - "Polskie Radio S.A."

WDiNP UW Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-310 Warszawa, Bednarska 2/4
Sekretariat: tel. 55-20-237, 826-93-66