Instytut Dziennikarstwa

Iwona Brzezińska
Pracownik Sekretariatu ID

WDiNP UW Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-310 Warszawa, Bednarska 2/4
Sekretariat: tel./faks 55-20-237, tel. 826-93-66