Instytut Dziennikarstwa

Iwona Brzezińska
Pracownik Sekretariatu ID

WDiNP UW Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa, Nowy Świat 69, II piętro;
Sekretariat: tel./faks 55-20-237, tel. 826-93-66