[In English]

Instytut Dziennikarstwa

dr Łukasz Przybysz

O pracowniku

Tematyka seminarium licencjackiego_Ł. Przybysz.pdf

Pracownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Public Relations.

Doktor politologii (2012, rozprawa doktorska: Komunikowanie polityczne 2.0 - zarys koncepcji); absolwent (2007) Instytutu Dziennikarstwa i specjalizacji Marketing Medialny i Public Relations. W 2011 roku odbył stypendium badawcze na Indiana University w Bloomington w Stanach Zjednoczonych.


Member of Social Communication and Public Relations department.

Ph.D. (political science, 2012, thesis: Political communication 2.0 - concept outline); the Institute of Journalism and Public Relations Specialization graduate (2007). A visiting scholar at Indiana University Bloomington, USA in 2011.

Materiały dla studentów / For students

Management in PR scripts

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

 

Public Relations (for Erasmus students)

Download from here: https://drive.google.com/open?id=0B7s__d5OPLxyd0paZlFpdVlNbDA

Zainteresowania badawcze

 • Komunikowanie polityczne,
 • marketing polityczny,
 • oddziaływanie public relations i marketingu politycznego,
 • perswazja, manipulacja, propaganda,
 • kreowanie wizerunku,
 • etyka public relations,
 • edukacja public relations.

 • Political communication,
 • political marketing,
 • public relations and political marketing influence,
 • persuasion, manipulation, propaganda,
 • image creation,
 • public relations ethics,
 • public relations education.

Publikacje

 • Ł. Przybysz, "Polityk jako zwykły niezwykły człowiek w mediach. Analiza wizerunków politycznych w kontekście zwykłości", "Zeszyty Naukowe KUL" 58 (2015), nr 2 (230)
 • Ł. Przybysz, "Czy jesteś dumny z bycia PR-owcem? Public relations w opinii studentów dziedziny", "Studia Medioznawcze" 2 (61) 2015
 • Ł. Przybysz, „Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii wyborczej”, ASPRA-JR, Warszawa 2013;
 • Ł. Przybysz, „Public relations w strategii komunikowania politycznego”, [w:] W. Jabłoński (red.), „Public relations a marketing polityczny. Podobieństwa, różnice, kontrowersje”, ASPRA-JR, Warszawa 2014;
 • Ł. Przybysz, „Nowe media w komunikowaniu politycznym. Na przykładzie wyborów prezydenckich w USA w 2008 roku”, [w:] T. Gackowski (red.), „Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?”, ASPRA-JR, Warszawa 2013;
 • Ł. Przybysz, „Zarządzanie wizerunkiem polityka”, [w:] A. Waszkiewicz (red.), „Obszary badań wizerunku”, ASPRA-JR, Warszawa 2013;
 • Recenzja dla Amazon.com: Z. Scherer, “Y’d Awake: Understanding and Managing Generation Y”, New Zealand, 2013;
 • Recenzja: "Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwu", wybór i red. Jerzy Olędzki, "Studia Medioznawcze", 2, 2012;
 • Komunikowanie polityczne w wyborach prezydenckich 2010, "Studia Medioznawcze", 4, 2010;
 • Zintegrowane komunikowanie polityczne - próba redefiniowania marketingu politycznego, "Studia Medioznawcze", 4, 2009;
 • Leksykon public relations (wybrane hasła w pracy zbiorowej pod red. J. Olędzkiego i D. Tworzydły), Warszawa 2009;
 • Wybory w USA: Marketing polityczny zwycięża, marketingpolityczny.com, listopad 2008.

 

WDiNP UW Z dniem 1 września Instytut Dziennikarstwa przekształcił się w Wydział Dziennikarstwa, informacji i Bibliologii
Zapraszamy na nową stronę Wydziału